Тази публикация се подаде под: Начална страница подчертава, Интервюта, както и колони Nexus omnibus vol. 1 От Робърт Грийнбергер Така че там, през 1981 г., мислех за собствения си бизнес, подготвяйки се да представя сцена на комикси, както и получавам пакет от материали от някой човек на име Ричард Брунинг, редактор на наскоро разработения отпечатък […]